Vättlefjäll Naturreservat

      Vättlefjälls naturreservat ligger 13 km nordost om Göteborgs centrum. Är ett skogsområde med många vandringsleder och mindre sjöar och tjärnar. Där några av sjöarna är sammanbundna med utgrävda kanaler. 
      Området är mycket naturskönt och lämpligt för kanotturer med lugna skyddade vattnen. Västkuststiftelsen är naturreservatets naturförvaltare.

      Fakta om Vättlefjäll 

      Flera av de små sjöarna är inte naturliga utan uppdämda. Vatten som förbundits med varandra via utgrävda, sprängda kanaler. Gjorda för länge sedan för att tillse behovet att kunna reglera vattentillförseln. Vattenkraft som utnyttjats vid kvarnar på olika ställen och senare till fabriker nere vid Surte. Men är nu till största delen ett sjösystem som utnyttjas för friluftsliv.

      Hänvisar till några externa länkar för de som vill läsa lite mer om Vättlefjäll.
      Läs mer ->

      Ove Andersson har forskat, undersökt och skrivit mycket intressant om  Vättlefjälls historia, kultur och vilka historiska spår och torp man fortfarande kan se resterna av. 
      http://www.vattlefjall.net 

      Naturreservatet Vättlefjäll

      Föreskrifter 
      Du är välkommen att besöka Vättlefjälls naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att: 

      • ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn 
      • framföra motorcykel eller moped på andra än för biltrafik tillåtna vägar, (Naturvårdsförvaltaren kan medge undantag för handikappfordon) 
      • göra upp eld annat än på platser anvisade av naturvårdsförvaltaren 
      • rida eller cykla på iordningställda och markerade gångstigar och gångvägar 
      • framföra motordrivna båtar 
      • medföra okopplad hund 
      • under tiden 1 maj – 10 juni vistas inom ett utmarkerat område i Surtesjön.
       Tillträdesförbudet syftar till att skydda storlommen under häckning.  

      Foto: Christer Brostam