Hitta hit

Adress
Vättlestugan
Kryddnejlikegatan 9
Angered

Bil

Avgiftsbelagd parkering finns i anslutning till anläggningen, Göteborgs Stads Parkering AB (P-app)

Kollektivt
• Tag 4, 8 eller 9:ans spårvagn till Angereds Centrum
• Buss nr. 75 mot Lövgärdet, gå av vid Kryddnejlikegatan
• Gå Kryddnejlikegatan till dess slut ca. 600 meter.
   Där ligger Vättlestugan på höger sida.