Allemansrätten

Allemanssrätten beskriver vad man får göra och hur man ska visa hänsyn till djurlivet och ägare av mark när man är ute i Svenska naturen.
Tack vare allemansrätten har alla tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Huvudregeln är att inte röra inte förstöra.

Läs mer om den för Sverige unika Allemansrätten. 

Håll rent i naturen

Lämna inget skräp i naturen. Ta det med tillbaka hem. 

Några artiklar från friluftsfrämjandet, som handlar om fjällvandring men delar av det är intressant och gäller också på "vårat Vättlefjäll". 

Läs mer Spårlös i naturen

Läs mer Hel och ren i naturen 

Gör upp eld

Använd endast de iordniningsställda eldplatserna.
När det är torrt i naturen kan det vara eldningsförbud.
 
Se till att ha ved med er eller hämta från vedförråd, förbjudet att hugga ner träd och grenar.

Läs mer