Skolor och barngrupper

Gruppbokning
Grund-, gymnasieskolor och föreningars barngrupper har 40% rabatt på kanothyran.

Tid

3 timmar
1 Dag
1 Dygn
2 Dygn
 

40% rabatt

150 kr
180 kr
240 kr
420 kr

Säsong 2023: Bokning för grupper är nu öppen

Maila in er bokningsförfrågan till:
info@kanotpoolen.se

(Privata grupper bokar i bokningssystemet  gå till Start.)