Tips på turer 1

kanotpoolenTips på turer

En heldagsutflykt är att paddla till Kroksjön fram och tillbaka. Paddla till höger över Surtesjön och ta upp kanoten vid bryggan. Dra den med hjulen på uppför backen till Gäddevattnet. Sedan vidare genom de fina kanalerna. Rekommenderad tur enligt vårt infoblad.

Se kartsidan ->